CONDICIONS D’ÚS

En acompliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA informa que es titular del lloc web WWW.SOUNDSTUDIO.ES. Dacord amb lexigència de larticle 10 de la citada Llei, INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA, amb CIF A62035761 i domicili social al carrer PAMPLONA, número 2, codi postal 08005, a la ciutat de BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 31882, foli 111, full 199782 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA atorga la condició dusuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA, totes les condicions d`ús aquí establertes sense perjudici de laplicació de la corresponent normativa dobligat acompliment legal segons el cas.

El lloc web de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA proporciona gran diversitat dinformació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per lusuari en els formularis estesos per INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA per laccés a certs continguts o serveis oferts per la web.

· L’ús de la informació, serveis i dades oferts per INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA contràriament al que s’exposa a les presents condicions, la Llei, la moral, les bones maneres o l’ordre públic, o que de qualsevol manera poguessin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política denllaços i exempcions de responsabilitat

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs webs externs al propi. Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir lusuari.

Modificacions

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant respecte al contingut del lloc web, com a les condicions d’ús del mateix. Les modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat acompliment durant el temps en que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent respecte a Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA amb CIF A62035761 i domicili social al carrer PAMPLONA, número 2, codi postal 08005, a la ciutat de BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i acomplir els compromisos establerts entre ambdues parts. D’acord amb la normativa vigent INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari para acomplir amb els preceptes referits amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats mencionades.

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquestes s’esborrin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Dacord amb els drets que li atorga la normativa vigent en protecció de dades podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, adreçant la seva petició a la adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Podrà dirigir-se a lAutoritat de Control competent para presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA per sí mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, subjectes tant a la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que exposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclòs la seva modalitat de la posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i desar-los a disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per lutilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre lusuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i daplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària acomplint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. INTERNATIONAL SOUND STUDIO SA té el seu domicili social a BARCELONA, Espanya.